Aitame valijal teha teadlikku otsust valimistel ja näitame, kui edumeelsed on kohalikud omavalitsused olnud erinevates valdkondades. Õpetame ära tundma suslik-kandidaate ning tutvustame, kus jookseb piir kohalike ja riiklike otsustusvaldkondade vahel.