Minuomavalitsus.ee koolitunnis

Kooliaste: III kooliaste/gümnaasiumiaste Õpilaste arv klassis: piiranguta Kestus: 2×45 minutit
Tunni teema:  Minu Omavalitsus portaali kasutamine
Tunni eesmärgid:

 • KOV teemadele mõtlemine
 • Aktiivne infootsimine oma KOV kohta
 • Oma KOVi ja sarnaste piirkondade võrdlus
Jälgimine:

 • MinuOmavalitsus-portaali kasutamine (õige info leidmine, õigete võrdlusaluste leidmine)
 • Ettekande ettevalmistamine
Hindamine:

 • Ettekanne KOV probleemide ja tulemuste kohta
 • Soovi korral võib lasta esitada tulemused

 

Tunni osad

1. Häälestus

 • Vajadusel KOV ülesannete tutvustus/meeldetuletus
 • Vajadusel (nt linnas) õpilase elukohajärgse KOV määratlemine
 • Lühiarutelu õpilaste kõige suurematest murekohtadest KOVis
2. Ettevalmistus

 • Klassi jagamine gruppidesse sõltuvalt klassi suurusest, aga mitte rohkem kui 5-6 õpilast
 • Minuomavalitsus.ee portaaliga tutvumine, et oskaks õpilasi aidata
 • Vajadusel ülesande fookuse sättimine, keskendudes mingile spetsiifilisele valdkonnale KOV ülesannetes (nt haridus või keskkond)
 • Arvutiklassi või -tahvliklassi broneerimine (ülesanne on teostatav ka isiklike mobiiltelefonidega)
3. Kirjeldus

Tunni eesmärk on kaardistada õpilaste KOV muresid ja võrrelda õpilaste KOVi teiste samalaadsete kohalike omavalitsustega, kasutada selleks www.minuomavalitsus.ee portaali. Tund annab grupitöö vormis võimaluse arutleda õpilastele südamelähedaste probleemide üle kohalikul tasandil, tegeleda info otsimise ja sünteesimisega ning võimaldab MinuOmavalitsus portaali abil analüüsida õpilaste KOVi võrreldaval skaalal.

 1. Õpilased analüüsivad grupis oma kohaliku omavalitsuse neile kõige südamelähedasemaid murekohti. Valivad välja 5 kõige tähtsamat murekohta, mis kõik oleksid eriilmelised (nt haridus, transport, keskkond jne). See on vajalik, et mitmekesistada hilisemat infootsimist. Seejärel proovivad õpilased analüüsida probleemide põhjuseid, tuua näiteid ja pakkuda välja lahendusi. Viimaks hindavad õpilased oma kogemuse põhjal, kuidas neile tundub – kas nende KOV saab võrreldes ülejäänud Eestiga hästi hakkama? Kõik selle võib paluda kanda grupiti suurele plakatile.
 2. MinuOmavalitsus portaali kasutamine, et vaadata, kuidas hinnata kaardistatud probleeme objektiivse statistika ja mõõdikute järgi õpilaste KOVis. Oluline on mõista, kuhu või millisesse kategooriasse sõnastatud probleemid sobituvad. Millised teemad defineerivad käsitletavat valdkonda? Õpilased peaksid leidma ka oma KOV võrreldava kohaliku omavalitsuse, et hinnata, kas varasem võrdlushinnang on õige.
 3. Õpilased esitlevad grupis tulemusi ja probleeme, mida KOVis oluliseks peeti.
4. Tagasiside

Klass analüüsib koos õpetajaga probleeme (nt iga grupi ettekande vormis), vaatab projektoriekraanilt KOV võrdlusi.