Valimis-BINGO

Kooliaste: III kooliaste/gümnaasiumiaste Õpilaste arv klassis: piiranguta Kestus: 2×45 minutit
Tunni teema: Valimisväitluse BINGO
Tunni eesmärgid:

 • Valimisdebati aktiivne kuulamine
 • Argumenteeritud seisukohtade tuvastamine
 • Demagoogia ja „suslikute“ märkamine
Jälgimine:

 • Fookuse püsimine debatil
 • BINGO-töölehe täitmise maht ja kvaliteet
Hindamine:

 • Soovi korral võib lasta esitada BINGO-töölehe
 • Soovi korral võib premeerida BINGO võitjaid

 

Tunni osad

1. Häälestus

 • Vajadusel valimiste korralduse kordamine
 • Valimisdebati teematika tutvustus, vajadusel osalejate tutvustus
 • Hea argumenteerimise põhimõtete kordamine
 • „Susliku“ defineerimine
2. Ettevalmistus

 • Valimisdebati valik – sobivad ükskõik milline valimisdebatt nt ERR valimisstuudiod või ka kohalike väljaannete online-debatid. Debati kestus ei tohiks olla üle 60 minuti.  
 • BINGO töölehtede väljaprintimine
 • Soovi korral klassi jagamine paaridesse
3. Kirjeldus

Tunni eesmärk on süvenenult kuulata valimisväitlust. Aktiivse kuulamise abistamiseks tuleb täita klassikalise BINGO mängu formaadis universaalset töölehte ning leida ja markeerida kõik BINGO ruudud. Esimene lõpetaja võib julgelt üle klassi hüüda: „BINGO!!!“

 1. Õpilased kuulavad õpetaja valitud debatti ja täidavad individuaalselt (vajadusel paaristööna) BINGO-töölehte. Risti võib lahtrisse tõmmata alles siis, kui kuuled debatis midagi, mis vastab BINGO ruudus olevale kirjeldusele.
 2. Töölehe pöördel on sama BINGO ruudustik (hall läbipaistev tekst), kuhu peab õpilane kirjutama näite, miks ta selle ruudu läbi võis kriipsutada.
 3. Esimene lõpetaja võib hüüda BINGO ja saada õpetaja valitud preemia!
4. Tagasiside

Klass analüüsib koos õpetajaga näiteid, mida õpilased pidasid kohaseks, kui mõne ruudu BINGO-väljal läbi kriipsutasid.