Väitja taust

Poliitiku taust, positsioon ja muu ekspertiis mängivad suurt rolli tehtud väidetel ja ka üldisel maailmavaatel. Selleks, et kriitiliselt hinnata tervet väljaütlemist, on vaja ka arvesse võtta poliitiku tausta. 

Mis faktorid võivad mõjutada väidete usaldusväärsust?

 1. Erakondlik kuuluvus näitab üldisemalt, millist maailmavaadet poliitik esindab. Enamasti üritavad väited ja arvamusartiklid suurendada erakondliku maailmavaate toetamist.
 2. Positsioon kohalikus omavalitsuses, riigikogus, valitsuses või ka väljaspool esinduskogusid mõjutab nii väljaütleja rolli poliitika kujundamises kui ka tema võimu luua muutusi. Näiteks ei kuulu riikliku pensionisüsteemi korraldamine kohalike omavalitsuste pädevusse.
 3. Erialaline taust võib anda poliitikule kindlates valdkondades rohkem ekspertiisi. See võib tulla näiteks haridusest, varasematest töökohtadest või ka üldisest poliitilisest fookusest, näiteks kindlasse komisjoni kuulumisest või ka valmislubadustest.

Tausta peaks uurima võimalikult neutraalselt, jättes kõrvale enda eelarvamused poliitiliste või muude tausta mõjutavate tegurite kohta.

Autori taust aitab olla saadava informatsiooni osas kriitiline. Esiteks suunab väitja tausta peale mõtlemine meid arvesse võtma allika usaldusväärsust. Kui väitja taust pole teada, või on tegu kellegagi, kes pole selle ala ekspert, tasub veelgi kriitilisemalt suhtuda argumentide tugevusse ja tõesusesse. Samal ajal aga ei tohi unustada kriitiliselt sisule mõelda ka juhul, kui tegu on eksperdiga. 

NB! Väljaütleja tausta on kasulik meeles pidada väidete analüüsimisel, aga ainuüksi tausta põhjal ei saa teha järeldusi argumentide tugevuse või tõesuse kohta. Poliitilise tausta uurimine võib ka olla alguspunktiks muule analüüsile, näiteks kohaliku tasandi poliitikute puhul saab kasutusele võtta “Suslikujahi” materjalid.

Kooliaste: III kooliaste/gümnaasiumiaste Õpilaste arv klassis: piiranguta Kestus: 2×45 min
Tunni teema: Poliitiliste väidete hindamine
Tunni eesmärgid:

 • Poliitiliste väidete kontekstipõhine mõistmine
 • Poliitika ja valimiste süvenenum jälgimine
 • Väitja usaldusväärsust mõjutavatele teguritele mõtlemine
 • Meedia tarbimisel kriitilise meele arendamine
Hindamine

 • Leitud informatsiooni väärtuse hindamine väidete kontekstis
 • Soovi korral parimatele või põnevaimate faktide leidjale auhind või hinne

 

Tunni osad

1. Häälestus

 • Poliitiku tausta olulisuse teooria tutvustamine
 • Info otsimisel kasulike märksõnade meeldetuletamine
2. Ettevalmistus

 • Vajadusel näite toomine ühe poliitiku või eksperdi tausta kohta
 • Vajadusel suurema klassi gruppidesse või paaridesse jagamine
3. Tegevus

Tunni eesmärk on selgitada õpilastele, kuidas poliitikute või ekspertide väidete usaldusväärsuse hindamisel mängib olulist rolli ka nende taust, sh. poliitiline maailmavaade, positsioon ja erialalised teadmised. Samuti aitab poliitikute parem tundmine kaasa õpilaste enda võimele valimiste ajal kirevas meediamaastikus navigeerida ning võib ka tõsta põnevust poliitika osas, sh. võimestada noori ka ise poliitikast huvituma ja sellega tegeleda. 

 1. Õpetaja juhendamisel tutvutakse poliitiliste väidete analüüsimisega ning kuidas kontekst seda mõjutab. Tutvutakse erinevate teguritega, mis võivad mõjutada väidet ja selle tegemise eesmärki. Soovi korral võib kaasata ka rohkem kontekste kui poliitika, näiteks kaasata arutellu ekspertide, ajakirjanike, aktivistide jm. avaliku elu tegelaste rolli. 
 2. Iga õpilane saab poliitiku, kelle tausta uurida. Poliitik võib olla õpilase enda valitud või õpetaja määratud. Selleks saab kasutada arvamusartikleid, mille autoreid uurida, või määrata number 1-101 ja lasta õpilastel uurida selle numbriga riigikogu liiget. Samuti võib õpilaste vahel ära jagada kohalikud omavalitsused, mille nimekirjast üks poliitik valida.
 3. Õpetaja seletab ülesande reegleid. Õpilased peavad otsima poliitiku kohta võimalikult palju informatsiooni, et kokku panna ülevaade poliitiku taustast. Ette võib anda märksõnad: erakond, poliitilise karjääri pikkus, positsioon(id) esinduskogu(de)s, kandideerimispiirkond, kuulumine komisjonidesse, hariduskäik, varasemad ametid, platvorm ja lubadused varasematel valimistel, algatatud eelnõud jne. Õpetaja määrab tähtaja (näiteks järgmine kohtumine). 
 4. Sõltuvalt klassi suurusest esitlevad õpilased lühidalt enda poliitikut, kas tervele klassile või väikestes gruppides. Õpilased saavad gruppides mõelda, kuidas suunaks poliitiku tausta teadmine neid väiteid teistmoodi hindama. 
4. Tagasiside

Klass arutab koos õpetajaga, kas tekkis uurimise käigus üllatusi ning mida taust võib tähendada. Valitakse üks aktuaalne teema (näiteks kliima) ning paar õpilast, kes uurisid erineva taustaga poliitikuid (näiteks üks poliitik igast erinevast erakonnast). Klassis arutatakse koos, kuidas nende poliitikute taust võib mõjutada nende väljaütlemisi antud teemal. Soovi korral saavad parimad uurijad või põnevaimate faktide leidjad auhindu / hinded.