Eesti Väitlusseltsi, mõttekoja Praxis ja Eesti Noorteühenduste Liidu koostööprojekti “Kohalikud teemad kohalike valimiste keskmesse” raames valmivad 2022. aasta septembriks õppematerjalid, mis aitavad õpetajal käsitleda kohalike omavalitsuste ning valimiste temaatikat ainetunnis.

Enamik materjale põhinevad argumenteerimismeetodil – õpilane omandab aineteadmisi arendades harjutuste käigus ka argumenteerimis-, kriitilise mõtlemise ning eneseväljendusoskuseid.